Domare :
En närmare presentation av domarna kommer senare.

Överdomare Thomas Fröding

Grupp A
Robert Jönsson Sverige

Jens-Peter Flugge Tyskland


Grupp B
Camilla Rönnqvist Diragos Sverige

Willfried Tautz Tyskland


Grupp C
Thomas Fröding Sverige

Thomas Lapp Tyskland

Figuranter:
Gustav Ebers

Patrik Sturk

Mickael Elfström

Disciplin A (spår)


Discipline B (lydnad)


Discipline C (skydd)