Domare :
En närmare presentation av domarna kommer senare.

Överdomare

Grupp A


Grupp B


Grupp C

Figuranter:
Figurantuttagning kommer att ske till sommaren

Disciplin A (spår)


Discipline B (lydnad)


Discipline C (skydd)