Disciplin A (spår)


Discipline B (lydnad)


Discipline C (skydd)


Spårföremål, Spåren kommer att gå på slagen vall, närmare info ang. höjd på vall, kommer närmare tävling.


A-Hinder


Skärmar och Hopphinder


Spårmarker