Preliminärt tidsprogram SSM IGP 2024

Fredag 9/8

08:00 – 13:00                    Anmälan till sekretariatet

09:30 – 14:00                   Inträning enligt särskilt schema            OBS! Nummerlapp skall bäras!!

13:00 – 14:00                   Domarmöte (inkl. figuranter)

14:00 – 15:00                 ID-kontroll och tillgänglighetsprov        OBS! Nummerlapp skall bäras!!

15:15 – 15:45                   Invigning

16:00 – 17:00                   Figurantuttagning/Provhundar

17:00 – 19:00                 Lottning och genomgång                      OBS! Nummerlapp skall bäras!!

Observera att det är ett preliminärt tidsprogram och att tiderna kan ändras!

Lördag 10/8

                                            Uppdateras efter Anmälningstidens utgång

Söndag 11/8

                                            Uppdateras efter Anmälningstidens utgång